Kenyataan Akhbar KPK 21 November 2020 – Situasi Semasa Jangkitan Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) di Malaysia

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan pada hari ini bilangan kes sembuh COVID-19 adalah sebanyak 1,405 kes, menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh sepenuhnya daripada COVID-19 adalah  40,493 kes (75.4 peratus daripada jumlah keseluruhan kes).   STATUS TERKINI KES COVID-19 DI MALAYSIA Sehingga 21 November 2020, sebanyak 1,041 kes baharu telah dilaporkan menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 53,679 kes. Manakala, jumlah kes aktif … Continue reading Kenyataan Akhbar KPK 21 November 2020 – Situasi Semasa Jangkitan Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) di Malaysia